Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Cenik oglasov

NOV CENIK OGLAŠEVANJA V GRADBENEM VESTNIKU OD 01.01. 2013

GRADBENI VESTNIK je edina slovenska strokovno-znanstvena publikacija, ki nepretrgoma izhaja že 67 let in domači in tuji strokovni javnosti predstavlja dosežke z vseh področij gradbeništva. Revija je tudi člansko glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije ter Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Izhaja mesečno (zadnje dni v mesecu) v nakladi 500 tiskanih izvodov, 3000 pa je naročnikov elektronske verzije, letno izide 12 številk s povprečnim obsegom 24 strani na številko, med prejemniki publikacije je tudi 20 naslovov iz tujine. Publikacija je naročnikom dostopna tudi v elektronski obliki na spletni strani ZDGITS.

Od 01.01.2013 dalje je v reviji možno oglaševati po novih, prepolovljenih cenah:

Ovitek - zadnja stran 1/1           
Notranja stran 1/1
Notranja stran 2/3
Notranja stran 1/2
Notranja stran1/3
Notranja stran 1/4

417,00 EUR
312,00 EUR
271,00 EUR
208,00 EUR
156,00 EUR
  83,00 EUR

V cenah ni upoštevan 22 % DDV!

Za prvo ponovitev oglasa upoštevamo 20 % popust, za vsako naslednjo ponovitev 30 %.

Razpoložljivost oglaševalskega prostora:

1/1 stran obsega 165 x 245 mm

2/3 …………… 108 x 223 mm

½ …………….. 165 x 115 mm

1/3 ……………. 52 x 223 mm

¼ …………….. 165 x 60 mm

Oglas lahko oddate kot:

  • rastrski format JPEG, TIFF, EPS
  • CDR (ver 8.0 ali manj), pri čemer je potrebno vse črke spremeniti v krivulje.

Vsebine je mogoče poslati z redno pošto na naslov: GRADBENI VESTNIK, Karlovška 3, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov:

gradbeni.vestnik@siol.net

Gradivo pričakujemo do 1. dneva v vsakem mesecu!

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.