Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Častno razsodišče

Člani Častnega razsodišča

1. Milka Leskošek

2. Jože Barič

3. Jurček Kristovič

4. Janja Divjak

5. dr. Drago Saje

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si